Even voorstellen: Simone van Overbeek

Mijn naam is Simone van Overbeek, geboren in 1974, heb een man en ben moeder van 2 fijne dochters. Ik ben 7 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis als pedagogisch medewerkster.

Daarnaast werkte ik 12 jaar als urotherapeut in het ziekenhuis. Als urotherapeut trainde ik kinderen met zindelijkheidsproblemen op gebied van plassen en poepen. Deze training is een combinatie van cognitieve-, gedrags- en fysieke training.

Een afwisselende baan omdat het me in aanraking bracht met kinderen en hun ouders en hun zeer uiteenlopende persoonlijkheden, klachten en wijze van omgaan met hun ervaringen. Al in die periode begon ik me te interesseren voor ‘de mens achter de klacht’. Al die jaren boeit het mij om kinderen weer in hun kracht krijgen. Met warmte, openheid, speelsheid, creativiteit, fantasie, humor, vakkennis en een sterke intuïtie wil ik kinderen en hun ouders helpen hun probleem op te lossen of ermee te leren omgaan.

Dit bracht mij tot een vervolgstudie, de opleiding kindercoach en de verdieping kinder- en jeugdtherapeut. Deze 3 jarige opleiding heb ik in juni 2012 succesvol afgerond.

Inmiddels ben ik veel ervaringen rijker en geniet ervan om die glimlach op het gezicht van een kind zien. Ouders helpen bij het vinden van een oplossing voor een probleem binnen het gezin en spelenderwijs een oplossing vinden, zodat kinderen het leven weer positief inzien. Daar gaat het om bij ‘Simone van Overbeek Kindertherapie Deventer.’

Even voorstellen: Marieke Velderman

Ik ben Marieke Velderman, 37 jaar, leerkracht en kindercoach. Ik ben samenwonend, moeder van een dochter van 8 en een zoon van 5. Wij zijn woonachtig in Raalte.  

Inmiddels ben ik 15 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik heb 12 jaar in Deventer gewerkt en momenteel werk ik twee dagen op een basisschool in Mariënheem en 1 dag bij Kindertherapie-Deventer als kindercoach.

In het onderwijs maak ik kinderen mee die faalangstig zijn, onvoldoende in hun kracht staan, stress ervaren, zich moeilijk kunnen concentreren, moeite hebben om voor zichzelf op te komen, moeite hebben met het leren leren kortom teveel om als leerkracht in een grote groep aan te kunnen pakken. In het onderwijs maak ik dagelijks kinderen mee die faalangstig zijn, niet in hun kracht staan, daarom heb ik ervoor gekozen om het onderwijs langzaam te verlaten en steeds meer te kiezen voor de begeleiding van het individuele kind. 

Het verschil maken voor een kind, een kind in zijn ‘kracht’ zetten, meer zelfvertrouwen laten ervaren, voor zichzelf op te laten komen, meer rust laten ervaren zijn dingen die ik kinderen gun en heel graag wil bieden.

Ik heb inmiddels de opleiding kindercoach succesvol afgerond. 

Als kindercoach hoop ik dat ik na een werkdag kan zeggen, ik heb vandaag echt het verschil voor een kind gemaakt!